d'Aole Turfstee


Stichting Dorpshuis d’Aole Turfstee stelt zich ten doel het maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn van de bewoners in Oranjedorp te bevorderen.

Daartoe organiseert zij sociaal-culturele activiteiten zoals bv: klaverjassen, biljarten, gym, jeu de boules, bingo, yoga en bloemschikken.

Meer info hierover en data vind u hier op onze site, social media en de nieuwsbrief.

Alle overige activiteiten worden door de
Activiteitencommissie geregeld en aangekondigd via flyers, de nieuwsbrief en social media.

De Activiteitencommissie maakt deel uit van het dorpshuisbestuur en legt verantwoording af aan het dorpshuisbestuur. Het dorpshuisbestuur is inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten. Ook beheert zij de financiële middelen.


Week Activiteiten


MAANDAG
19.00 – 23.00 uur Biljarten
19.00 – 23.00 uur Vrouwengroep (1x in de maand)
19:30 - 20:30 uur Bootcamp (info Hariët 06 13396792)

DINSDAG
9.00 – 10.00 uuur Fitgym (bij genoeg deelnemers starten we in september weer, info volgt)

WOENSDAG
9.30 – 10.30 uur Ouderen gym
19.15 uur Klaverjassen (iedere 2 wk vanaf 28-sept t/m 21-dec)
19.15 uur Jeu-de-boules (zomerseizoen t/m 21sept)

DONDERDAG
19.00 – 23.00 uur Bloemschikken (1x per 3 weken)

VRIJDAG
14:00u Sjoko middag, kosten 2 euro pp incl 1 kop koffie/thee (start weer vanaf 23 sept)

ZONDAG
13:45u Klootschieten, kosten 2 euro pp incl 1 kop koffie/ thee
(start weer vanaf 18 sept)

F1 kijken op groot scherm, vanaf 1 uur voor de start zaal open.


Jaar Activiteiten


27 augustus Oranjedorp culinair aanvang 15.00

02 september nachtvlinders excursie, info volgt via flyer
18 september start klootschieten
23 september start sjoko middag
25 september Burendag, info volgt

02 oktober walk4energy, info volgt
03 oktober start biljarten op de maandagavond aanvang 19.30
29 oktober spooktocht, info volgt

18 November intocht sinterklaas
26 November casino avond in het dorpshuis.

16 December Bingo, info volgt
17 December Kerstkaarten, info volgt
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op 26 april 2021 is Alie Dassen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau! Ze kreeg de onderscheiding opgespeld in het gemeentehuis in Emmen. Zij heeft de onderscheiding verdiend doordat ze 45 jaar lang als vrijwilligster in Oranjedorp het dorpshuis heeft bestuurd.

Dorpshuis

Oosterwijk WZ 55
7885TN Oranjedorp
0591-317 373


pinnen ja graag
Bij ons kun je nu ook Pinnen

Het dorpshuis beschikt over een drietal ruimtes, die in overleg met verenigingen en clubs op bepaalde momenten voor die club en/of vereniging beschikbaar zijn.

Ook kan de zaal gehuurd worden voor het geven van feestjes. Hiervoor geldt wel een limiet per jaar. Dus tijdig reserveren is gewenst.

Het dorpshuis bestuur stelt bij bovenstaand ook barmedewerkers ter beschikking.

Bestuursleden
Betty Enninga - voorzitter
Alie Middelkoop - secretaris
Bianca Nakken - penningmeester

Overige bestuursleden:
Jannie Brus
Ronnie Wisman
Hennie Wisman
Dirk Middelkoop
Laurens Meijer
Ria Timmerman

Contact:
dorpshuis@ oranjedorp.infoBarmedewerkers gezocht!
Het dorpshuis is op zoek naar barmedewerkers! Lijkt het je leuk om bij een feestje, een evenement of op een vaste avond (bijvoorbeeld tijdens het klaverjassen) een bardienst te draaien, meld je dan aan via dorpshuis@ oranjedorp.info ! Vooral voor nieuwe bewoners van het dorp is dit een uitgelezen kans om andere dorpsbewoners te leren kennen.Oranjedorp.info
design by Bente | created by jgthostings.eu ©