Home
Oranjedorp. info
Agenda & Nieuws
>> EOP Oranjedorp
Dorpshuis
Activiteitencommissie
Natuurwerkgroep

volg ons ook op:

Wat doen we?

Oranjedorp wordt vertegenwoordigd door de Vereniging Plaatselijk Belang Oranjedorp en is opgericht sinds 2 februari 1912. Daarnaast zijn we een Erkende Overleg Partner (EOP) van de gemeente Emmen en zijn we voor zowel de inwoners als de overheden het aanspreekpunt voor het dorp.

Als EOP werken we met veel energie en passie aan een leefbaar Oranjedorp en maken we ons hard voor het algemeen belang van het dorp. We vertegenwoordigen de belangen van de ca. 180 huishoudens in het dorp die als lid zijn aangesloten.

We hebben als doel om het woon- en leefklimaat en de belangen van Oranjedorp te bevorderen en de betrokkenheid onder elkaar te waarborgen.

We vergaderen elke derde dinsdag van de maand en deze vergaderingen zijn openbaar. We starten om 19.30 uur in het dorpshuis d’Aole Turfstee en je kunt gewoon aanschuiven. Aanmelden is niet nodig maar mag uiteraard wel. Dit kun je doen bij:
secretaris.eop@oranjedorp.info.

De verslagen van de bestuursvergaderingen zijn openbaar en vind je
hier op deze site.


Algemene Ledenvergadering


Daarnaast organiseren we minimaal eens per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze ALV worden de leden op de hoogte gebracht van afgelopen periode, lopende zaken en wordt inzage gegeven in de financiën. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle leden ideeën, klachten en aandachtpunten aandragen. Alle leden ontvangen schriftelijk een uitnodiging waarbij we de agenda ook vermelden zodat iedereen weet welke onderwerpen besproken worden.


Oranjedorp.info
design by Bente | created by jgthostings.eu ©