Home
volg ons ook op:
Resultaten

Eendekorfen geplaatst

De natuurwerkgroep heeft afgelopen periode meerdere eendenkorven in het water in het dorp aangebracht. In deze korven kunnen de eenden rustig en veilig broeden. Zodra de eieren uitgekomen zijn, verlaat de eendenfamilie de eendenkorf en het nest.

Resultaten nationale tuinvogeltelling 2021

Op 29 tot en met 31 januari was de landelijke tuinvogeltelling.
Zie hier de uitkomsten van zowel Oranjedorp als Drenthe.
Plaatsen 100 vogelhuisje verspreid in Oranjedorp

Begin 2020 hebben een aantal vrijwilligers vogelhuisjes gebouwd. In maart 2020 zijn deze verspreid door Oranjedorp opgehangen.

Realiseren van een keverbank aan de Eerste Boerwijk OZ

Aan de Eerste Boerwijk OZ hebben we een keverbank gerealiseerd. Agrariërs Willem en Anna Drenthen hebben 6000 m² grond beschikbaar gesteld om dit te kunnen bewerkstelligen. Samen met hen, Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe hebben we een keverbank aangebracht. Een keverbank is een verhoogde bank met grassen en kruiden die in het voorjaar sneller opwarmt dan het omliggende akkerland. Hierdoor ontstaat een gunstig omgeving voor insecten die vervolgens voedsel zijn voor akkervogels, zoals de patrijs. We hebben een prachtig leefklimaat gemaakt voor kevers en een mooie broedplaats voor patrijzen. We hebben het geluk dat er nog patrijzen leveren in Oranjedorp.

Op vrijdag 28 augustus is de keverbank feestelijk geopend met een hapje en een drankje.


NatuurwerkgroepBouwen en verven van 50 vogelhuisjes met kinderen uit Oranjedorp

Zo’n 20 kinderen uit Oranjedorp hebben tijdens twee bijeenkomsten de vogelhuisjes getimmerd, in de grondverf gezet en daarna geschilderd. De vogelhuisjes zijn vervolgens in de eigen tuinen geplaatst.
Oranjedorp.info
design by Bente | created by jgthostings.eu ©